MFO: miniony rok był dobry, ale pełen wyzwań

Red.: |Data publikacji:

MFO opublikowało właśnie raport na temat swoich wyników z 2019 r. Przychody sięgnęły blisko 438,9 mln zł, co oznacza 6-proc. wzrost sprzedaży.

Wstępne wyniki za rok 2019 MFO opublikowało pod koniec marca, teraz zaś mamy pełen raport, wraz z komentarzem Tomasza Mirskiego, prezesa firmy. Przychody wyniosły 438,9 mln zł, a zysk netto był na poziomie 25,4 mln zł. Dla przedsiębiorstwa 2019 r. był pełen wyzwań, firma odczuła bowiem brak siły roboczej, a z drugiej strony rosnące koszty wynagrodzeń. Problemem były także wahające się ceny surowca. To wymuszało na firmie elastyczność i stałe dostosowywanie się do zmieniających się warunków. Dlatego te wyniki, jak podkreśla prezes Mirski, są „dobre i ciężko wypracowane”.

Firma podsumowuje, że wzrosty przychodów firma odnotowała we wszystkich segmentach, oprócz działu profili GK. Największy wzrost był w grupie profili specjalnych, które aż w 85 proc. są sprzedawane za granicę. MFO przyznaje, że coraz więcej eksportuje – w 2019 r. więcej, bo aż 58 proc.  produktów sprzedawanych było za granicę, a mniej na rynek polski.

W  minionym roku kontynuowany był także program inwestycyjny, przewidziany na lata 2017-2020. Zakończona została rozbudowa zakładu, uruchomione zostały dwie linie produkcyjne, a także zainstalowana trzecia linia. Firma też zakończyła pilotażową informatyzację kilku linii produkcyjnych, jest to realizacja prac badawczo-rozwojowych, dostosowujące do założeń programu Industry 4.0.

Tomasz Mirski, prezes MFO.

Tomasz Mirski, prezes MFO: Plany zwiększania wykorzystania mocy produkcyjnych i rozwoju sprzedaży w roku 2020  mogą zostać jednak zweryfikowane przez pandemię koronowirusa SARS-CoV-2, który już wywiera silny wpływ na gospodarkę globalną. Siła wpływu i przełożenie na naszą działalność oraz na obraz całego rynku są trudne do oszacowania. Zależeć to będzie od czasu trwania tej sytuacji, wprowadzonych przez rządy wszystkich krajów działań zapobiegawczych i ograniczeń. Na bieżąco monitorujemy rozwój i dynamikę sytuacji oraz szacujemy wpływ tego ryzyka na przyszłe wyniki Spółki, wdrażając działania, które zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i doświadczeniem, zapewnią rozwój i kontynuację działalności operacyjnej.

Zobacz również

Strategiczne decyzje producentów profili z PCW

Strategiczne decyzje producentów profili z PCW

Grupa Rehau podjęła decyzję o sprzedaży swojej działalności w Rosji. Inny znów producent profili, Profine, ogłosił inwestycję w Serbii.

Anwis zwiększa dynamikę sprzedaży Grupy Warema

Anwis zwiększa dynamikę sprzedaży Grupy Warema

Grupa Warema podsumowała globalne wyniki za 2021 r. Firma osiągnęła wzrost przychodów o 10 proc. Do wysokich wyników przyczyniła się także działalność Anwisu.

Kongres Stolarki Polskiej za nami

Kongres Stolarki Polskiej za nami

W dniu 27 maja w Warszawie odbył się Kongres Stolarki Polskiej, organizowany przez Związek Polskie Okna i Drzwi. Była to już 12. edycja tej imprezy. Głównymi tematami spotkania były: sytuacja gospodarcza, ekologia oraz marketing.

1