MERCOR wykorzystuje koniunkturę

Autor: RK |Data publikacji: 2019-08-16

Bardzo udanie swój nowy rok obrotowy liczony od 1 kwietnia, rozpoczęła Grupa Mercor, specjalizująca się w biernych zabezpieczeniach przeciwpożarowych. W I kwartale, czyli w okresie IV-VI 2019 Grupa uzyskała przychody w wysokości 87,3 mln zł, co oznacza 6-procentowy wzrost r/r. W tym czasie zysk netto wzrósł o 3 proc. do wartości 5,2 mln zł, a wartość pozyskanych zamówień wyniosła ponad 111 mln zł, co było wynikiem o 17 proc. lepszym niż rok temu. Jeszcze lepiej było w lipcu, w którym Mercor pozyskał zamówienia o wartości 39 mln zł, tj. o 23 proc. więcej niż w lipcu ub. roku. Sprzedaż krajowa stanowi o 54 proc. przychodów Grupy, a 46 proc. pochodzi ze sprzedaży zagranicznej, która w I kwartale lekko spadła (o 3 proc.) osiągając wartość 39,7 mln zł. Spółka nadal inwestuje w badania i rozwój nowych produktów, na co tylko od 1 kwietnia do 30 czerwca przeznaczyła 4,4 mln zł.

Krzysztof Krempeć, prezes zarządu Mercor SA. fot. D.Iwański

Wykorzystujemy w pełni koniunkturę w Polsce i Europie. Realizujemy wiele inwestycji, głównie w szeroko pojętym obszarze budownictwa kubaturowego. – mówi Krzysztof Krempeć, Prezes Zarządu Mercor S.A. – Otoczenie rynkowe sprzyja naszej Grupie i widzimy wiele możliwości rozwoju, stawiając głównie na ekspansję geograficzną i nowości w ofercie. Jedną z nich jest innowacyjna płyta ogniochronna mcr Silboard. By uruchomić produkcję na dużą skalę, w kilku wariantach rozmiarowych, przenieśliśmy w ostatnich miesiącach zakupioną w maju linię technologiczną do zakładu koło Płocka. Jesteśmy w trakcie procesu montażowego i adaptacyjnego, który chcemy zakończyć w I połowie przyszłego roku.

Zobacz również

Sporu o kontrolę nad Drutexem c.d.

Sporu o kontrolę nad Drutexem c.d.

Sąd Rejonowy w Słupsku wydał 6 września wyrok ustanawiający rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami Grażyną i Leszkiem Gierszewskimi – współwłaścicielami spółki Drutex SA. Wyrok nie jest prawomocny

Prezes giełdowego POZBUDU zrezygnował

Prezes giełdowego POZBUDU zrezygnował

Tadeusz Andrzejak, prezes giełdowej spółki Pozbud T&R, zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa i z członkostwa z zarządzie tej spółki. Teraz zajmie się procesem reorganizacji całej Grupy Pozbudu.

ASSA ABLOY kupuje kolejne spółki

ASSA ABLOY kupuje kolejne spółki

Assa Abloy powiększyła się w tym roku o kolejne firmy. Do Grupy dołączyły LifeSafety Power, KAYper System, De La Rue oraz Spence Doors.