Koniec okien PCW z recyklingu?

Red.: PG |Data publikacji: 2020-02-24

Posłowie do Parlamentu Europejskiego zawetowali wniosek Komisji Europejskiej, który pozwoliłby na zastosowanie ołowiu w przetworzonym PCW. Decyzja ta wywołała burzę w branży stolarki. Może bowiem ona przekreślić recykling starych okien z tego materiału!

Jak poinformowano na stronach Parlamentu Europejskiego, Komisja Europejska zaproponowała zmianę zasad dotyczących stężenia ołowiu w PCW. Tolerowane byłoby 0,1 proc. ołowiu w PCW, ale wyższe progi miały być dozwolone w przypadku PCW z recyklingu (2 proc w przypadku PCW sztywnego). Posłowie odrzucili wniosek.

Posłowie uważają, że wniosek jest sprzeczny z główną zasadą rozporządzenia REACH, którą jest ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Przypominają, że ołów jest substancją toksyczną, która może mieć poważny wpływ na zdrowie, w tym nieodwracalne szkody neurologiczne, nawet w małych dawkach. Uważają oni, że poziomy zaproponowane przez Komisję nie odpowiadają “bezpiecznym poziomom” i podkreślają, że dostępne są rozwiązania alternatywne – czytamy na stronach PE.

Okazuje się, że decyzja ta może zablokować recykling starych okien z PCW. – Jeżeli klasyfikacja zgodna z REACH oraz RoHS miałaby doprowadzić do zakazu używania ołowiu i kadmu w recyklacie, podważyłoby to zobowiązanie VinylPlus oraz Circular Plastics Alliance a także recykling poużytkowy PCW w całej Europie – ostrzega Charlotte Röber, dyrektorka generalna The European PVC Window Profile and related Building Products Association (EPPA). – Komisja Europejska będzie musiała się teraz głęboko zastanowić, w jaki sposób dostosuje swoją inicjatywę promującą recykling (Circular Plastics Alliance) do obecnego podejścia opartego o REACH – dodaje.

EPPA sprzeciwia się zmianom w prawie europejskim i proponuje odstępstwa dla niektórych obszarów, w których stabilizowany ołowiem recyklat ze starych produktów jest ponownie wykorzystywany. Proponowany zakaz ołowiu i odstępstwo opiera na badaniach naukowych, przeprowadzonych przez Europejską Agencję Chemikaliów ECHA. Badania te zajęły kilka lat. Wykazały one, że ​​recykling jest najbardziej zrównoważonym rozwiązaniem w przypadku stabilizatorów ołowiowych w PCW.

Czy decyzje na szczeblu europejskim mogą oznaczać koniec recyklingu starych okien w Unii Europejskiej i pozyskiwaniu z nich do produkcji nowych? Sprzeciw Parlamentu Europejskiego oznacza, że projekt nie może zostać przyjęty przez Komisję Europejską, która może teraz przedłożyć zmieniony projekt lub przedstawić nowy.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy firmę Deceuninck, która jest jedną z pierwszych firm, które wprowadziły rozwiązania oparte na recyklingu i zbieraniu materiałów odpadowych do przetworzenia.

Według firmy Deceuninck decyzja ta jest zmarnowaną szansą na ustanowienie ram prawnych regulujących recykling starych okien z PCW. Możemy jednak zapewnić, że nie wpłynie ona na naszych klientów i nie będzie miała w krótkoterminowej perspektywie wpływu na naszą działalność ani na działalność naszego zakładu recyklingu. Firma Deceuninck jest przekonana, że recykling mechaniczny jest jedyną właściwą alternatywą dla starych okien PCW, w przeciwieństwie do składowania ich na wysypisku lub spalania.

Kolejnym ruchem Komisji Europejskiej prawdopodobnie będzie przedłożenie państwom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu zmienionego wniosku. Być może będzie on zawierał zapis o niższej wartości progowej (np. 1 proc.), krótszym okresie ważności lub w ogóle wyeliminuje zapis dotyczący odstępstwa. Inną mniej prawdopodobną opcja jest, że Komisja ponownie uruchomi cały proces naukowy w porozumieniu z ECHA (co zajęłoby około 5 lat) lub wycofa się i zrezygnuje z prób przeforsowania wnioskowanego ograniczenia. W międzyczasie firma Deceuninck będzie w dalszym ciągu koncentrować się na zagadnieniu recyklingu i na utrzymaniu wiodącej pozycji w gospodarce obiegowej PVC, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i w dalszej przyszłości.

Zobacz również

Przedstawicielka branży najbogatszą kobietą Ameryki

Przedstawicielka branży najbogatszą kobietą Ameryki

Forbes ogłosił ranking najbogatszych self-made kobiet Ameryki. Na pierwszym miejscu uplasowała się Diane Hendricks, właścicielka ABC Supply, hurtowego dystrybutora pokryć dachowych, sidingów i okien w Ameryce.

Duże wzrosty w Somfy po trudnej wiośnie

Duże wzrosty w Somfy po trudnej wiośnie

Somfy podsumowało trzy kwartały. W tym okresie wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła 937,2 mln euro w stosunku do 916,5 mln w 2019 r.

Wiśniowski uruchomił sklep internetowy!

Wiśniowski uruchomił sklep internetowy!

Firma Wiśniowski uruchomiła właśnie  sklep internetowy. Póki co znaleźć w nim można m.in. ogrodzenia, furtki, bramy wjazdowe skrzydłowe i przesuwne oraz bramy garażowe segmentowe. Wkrótce mają być w nim dostępne okna, drzwi zewnętrzne i bramy garażowe uchylne.

1