Koniec okien PCW z recyklingu?

Autor: PG |Data publikacji: 2020-02-24

Posłowie do Parlamentu Europejskiego zawetowali wniosek Komisji Europejskiej, który pozwoliłby na zastosowanie ołowiu w przetworzonym PCW. Decyzja ta wywołała burzę w branży stolarki. Może bowiem ona przekreślić recykling starych okien z tego materiału!

Jak poinformowano na stronach Parlamentu Europejskiego, Komisja Europejska zaproponowała zmianę zasad dotyczących stężenia ołowiu w PCW. Tolerowane byłoby 0,1 proc. ołowiu w PCW, ale wyższe progi miały być dozwolone w przypadku PCW z recyklingu (2 proc w przypadku PCW sztywnego). Posłowie odrzucili wniosek.

Posłowie uważają, że wniosek jest sprzeczny z główną zasadą rozporządzenia REACH, którą jest ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Przypominają, że ołów jest substancją toksyczną, która może mieć poważny wpływ na zdrowie, w tym nieodwracalne szkody neurologiczne, nawet w małych dawkach. Uważają oni, że poziomy zaproponowane przez Komisję nie odpowiadają “bezpiecznym poziomom” i podkreślają, że dostępne są rozwiązania alternatywne – czytamy na stronach PE.

Okazuje się, że decyzja ta może zablokować recykling starych okien z PCW. – Jeżeli klasyfikacja zgodna z REACH oraz RoHS miałaby doprowadzić do zakazu używania ołowiu i kadmu w recyklacie, podważyłoby to zobowiązanie VinylPlus oraz Circular Plastics Alliance a także recykling poużytkowy PCW w całej Europie – ostrzega Charlotte Röber, dyrektorka generalna The European PVC Window Profile and related Building Products Association (EPPA). – Komisja Europejska będzie musiała się teraz głęboko zastanowić, w jaki sposób dostosuje swoją inicjatywę promującą recykling (Circular Plastics Alliance) do obecnego podejścia opartego o REACH – dodaje.

EPPA sprzeciwia się zmianom w prawie europejskim i proponuje odstępstwa dla niektórych obszarów, w których stabilizowany ołowiem recyklat ze starych produktów jest ponownie wykorzystywany. Proponowany zakaz ołowiu i odstępstwo opiera na badaniach naukowych, przeprowadzonych przez Europejską Agencję Chemikaliów ECHA. Badania te zajęły kilka lat. Wykazały one, że ​​recykling jest najbardziej zrównoważonym rozwiązaniem w przypadku stabilizatorów ołowiowych w PCW.

Czy decyzje na szczeblu europejskim mogą oznaczać koniec recyklingu starych okien w Unii Europejskiej i pozyskiwaniu z nich do produkcji nowych? Sprzeciw Parlamentu Europejskiego oznacza, że projekt nie może zostać przyjęty przez Komisję Europejską, która może teraz przedłożyć zmieniony projekt lub przedstawić nowy.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy firmę Deceuninck, która jest jedną z pierwszych firm, które wprowadziły rozwiązania oparte na recyklingu i zbieraniu materiałów odpadowych do przetworzenia.

Według firmy Deceuninck decyzja ta jest zmarnowaną szansą na ustanowienie ram prawnych regulujących recykling starych okien z PCW. Możemy jednak zapewnić, że nie wpłynie ona na naszych klientów i nie będzie miała w krótkoterminowej perspektywie wpływu na naszą działalność ani na działalność naszego zakładu recyklingu. Firma Deceuninck jest przekonana, że recykling mechaniczny jest jedyną właściwą alternatywą dla starych okien PCW, w przeciwieństwie do składowania ich na wysypisku lub spalania.

Kolejnym ruchem Komisji Europejskiej prawdopodobnie będzie przedłożenie państwom członkowskim i Parlamentowi Europejskiemu zmienionego wniosku. Być może będzie on zawierał zapis o niższej wartości progowej (np. 1 proc.), krótszym okresie ważności lub w ogóle wyeliminuje zapis dotyczący odstępstwa. Inną mniej prawdopodobną opcja jest, że Komisja ponownie uruchomi cały proces naukowy w porozumieniu z ECHA (co zajęłoby około 5 lat) lub wycofa się i zrezygnuje z prób przeforsowania wnioskowanego ograniczenia. W międzyczasie firma Deceuninck będzie w dalszym ciągu koncentrować się na zagadnieniu recyklingu i na utrzymaniu wiodącej pozycji w gospodarce obiegowej PVC, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i w dalszej przyszłości.

Zobacz również

Porta ze wzrostem sprzedaży i pomocą dla szpitala

Porta ze wzrostem sprzedaży i pomocą dla szpitala

Grupa Porta KMI Poland, jeden z wiodących producentów drzwi w Europie Środkowo-Wschodniej poinformowała nas o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w dobie pandemii. Firma oprócz specjalnych środków ostrożności podjęła też decyzję o wsparciu finansowym pomorskiego szpitala.

Trzy miesiące bez składek na ZUS!

Trzy miesiące bez składek na ZUS!

Sejm przyjął pakiet ustaw zwanych „Tarczą Antykryzysową”, która zawiera kilka elementów wsparcia dla przedsiębiorstw. Dla dilerów i ich współpracowników najważniejsze wydaje się być dzisiaj zwolnienie z płacenia składek okołopłacowych.

Optymistyczne wieści i uznanie od G-U

Optymistyczne wieści i uznanie od G-U

G-U podsumowało pierwszy kwartał tego roku, w którym firma zrealizowała plan, a sprzedaż była wyższa niż w tym samym okresie w 2019 r. Szef GU jest optymistą patrząc na sposób w jaki organizują się i jak sobie radzą polscy producenci.

1