Grupa Kęty spodziewa się spadku zysków w przyszłym sezonie

Red.: |Data publikacji:

Grupa Kęty przedstawiła prognozę na 2022 rok – spodziewa się znacznego wzrosty przychodów z jednoczesnym zmniejszeniem się zysków.

Zarząd Grupy Kęty prognozuje, że skonsolidowany zysk z działalności wyniesie 549 mln zł a przychody będą na poziomie 5,415 mld zł. Szacowane wyniki na koniec 2021 roku to 582 mln zł zysku netto i 4,556 mld zł przychodów. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniesie w 2022 roku 653 mln zł (734 mln zł w 2021 roku), a zysk EBITDA 823 mln zł (886 mln zł w 2021 roku).

Przychody Segmentu Wyrobów Wyciskanych mają wynieść w 2022 roku 2,353 mld zł wobec tegorocznego wyniku 1,819 mld zł.  W Segmencie Systemów Aluminiowych, w którym wiodącą spółką jest Aluprof Grupa Kęty przewiduje w przyszłym sezonie  2,351 mld zł przychodów (1,971 w 2021 roku), a przychody Segmentu Opakowań Giętkich mają wynieść 1,189 mld zł (w 221 roku 1,167 mld zł). EBITDA Segmentu Systemów Aluminiowych ma wynieść 357 mln zł.

Blisko pół miliarda złotych Grupa Kęty planuje wydać na inwestycje, z czego ok. 100 mln zł na kontynuację projektów rozpoczętych w 2021 roku lub na takie, których realizacja została przesunięta z tego sezonu na przyszły.

Prognoza oparta jest na założeniach, że w 2022 roku poziom cen surowców będzie stabilny a ich dostępność nieograniczona. Tym samym spółka nie zakłada „wystąpienia zdarzeń, które umożliwiły osiągnięcie przez Grupę Kapitałową Kęty rekordowych wyników operacyjnych w roku 2021″.

Zobacz również

Większa sprzedaż, ale mniejszy zysk we wzmocnieniach

Większa sprzedaż, ale mniejszy zysk we wzmocnieniach

Po niezwykle udanym sezonie 2021, po bardzo dobrym dla MFO pierwszym półroczu tego sezonu, spółka przygotowuje się na słabszy okres wynikający z warunków zewnętrznych. Uniezależnia się od kosztów energii inwestując w fotowoltaikę.

Albud będzie się rozbudowywał

Albud będzie się rozbudowywał

Albud będzie się rozbudowywał. Firma szacuje, że wartość inwestycji wyniesie ok. 7 mln zł. Producent otrzymał decyzję o wsparciu od KSSEMP.

Ekologiczne szkło nowym trendem w branży

Ekologiczne szkło nowym trendem w branży

AGC Glass Europe już w tym roku rozpocznie produkcję szkła o obniżonym śladzie węglowym. Dzięki temu firmie uda się zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 40 proc.

1