Forum 100 – XXXII edycja pod znakiem analiz rynkowych i raportowania ESG

Autor: |Data publikacji:

Konferencja Forum 100, jak zwykle była miejscem spotkań menedżerów największych firm z branży stolarki otworowej – ponad 40 proc. to producenci. Spotkanie było okazją do analizy sytuacji branży, a także poznania prognoz na najbliższe miesiące. Omówiono również wyzwania związane z raportowaniem ESG.

Forum 100 – najważniejsze miejsce spotkań branżowych

PGE Narodowy był 17 kwietnia 2024 r. najważniejszym miejscem dla branży stolarki otworowej, co zdecydowanie potwierdza liczba uczestników. W XXXII edycji Forum 100 udział wzięło 180 osób ze 110 firm. Tegoroczne tematy w dużej mierze dotykały obecnej sytuacji gospodarczej i jej wpływu na wyniki osiągane w branży. Istotny trzon prelekcji dotyczył również obowiązujących przepisów środowiskowych i ich wdrożenia w firmach z naszego sektora.

Sytuacja polskiej branży stolarki

Forum 100Pierwszy wykład poprowadził Maksymilian Miros z Centrum Analiz Branżowych. Jako że lada chwila będziemy obchodzić 20-lecie wstąpienia do Unii Europejskiej, jego prezentacja rozpoczęła się od przedstawienia zmian w sytuacji gospodarczej naszego kraju i przełożenia ich na branżę stolarki. Obecność Polski w UE znacząco wpłynęła na rozwój zarówno w sferze postępu cywilizacyjnego, jak i wzmocnienia pozycji na rynku unijnym i globalnym. Prezentowane wyniki jednoznacznie pokazały, że otwarcie granic dało branży istotny impuls. Porównując rok 2004 z 2023 eksport z Polski wzrósł 12,4 razy – z 313 mln euro do 3,88 mld euro, a udział Polski w eksporcie UE wzrósł z 8,4 do 32,2 proc., co daje wzrost o 23,8 proc.

W dalszej części, chyba najbardziej istotnej, przedstawiono prognozę dotyczącą czasu, w którym polska branża stolarki może powrócić na ścieżkę wzrostu. Maksymilian Miros przybliżył sytuację, przedstawiając dane za lata 2022 i 2023. Pierwsze spadki odnotowano w II połowie 2022 r., a 2023 problemy branży tylko się pogłębiły. Prelegent wskazał czynniki mające wpływ na to, m.in. sytuację związaną z nowym budownictwem, nastrojami konsumenckimi i prognozami gospodarczymi w Europie. Mimo niezbyt pozytywnych danych powiało delikatnym optymizmem – zasadzie stabilizacja powinna być zauważalna pod koniec 2024 r., a pierwsze wzrosty w 2025 r. Prognozy sprawdzą się, jeżeli nie zaburzą ich nieoczekiwane sytuacje geopolityczne. Dalszych szczegółów dotyczących zarówno prezentacji, jak ogólnych danych odnoszących się do sytuacji polskiej branży stolarki poszukujcie na naszym portalu, będziemy je na bieżąco publikować.

7 grzechów głównych producentów

Na poprawę trudnej sytuacji producentów może mieć wpływ sposób działania firm. O propozycji rozwiązania choć części problemów mówił Maciej Wenta z firmy Venska, który przedstawił subiektywną (choć wynikającą z doświadczeń tego brokera stolarki) ocenę działań producentów, prezentując ich siedem grzechów głównych. Wśród nich wymienił pychę w podejściu do klientów, brak strategii na okres kryzysu oraz wyróżników marki, błędne podejście do serwisu i gwarancji, a także przestarzałe systemy i marnotrawstwo technologii, które przekładają się m.in. na długi czas oczekiwania na wyceny i niską konkurencyjność. Jest to tylko zarys problemów, które szerzej zostały przedstawione w najnowszym wydaniu „Forum Branżowego”. Tematyka ta będzie kontynuowana na naszym portalu, jak również na najbliższym OFS.

Forum wymiany doświadczeń

Nazwa Forum 100 zobowiązuje – nie zabrakło więc ciekawych rozmów i debat dotyczących branży, a dotykających wyżej wymienionych problemów. Dyskusje moderowane przez Karola Klosa i Maksymiliana Mirosa dotyczyły szans i zagrożeń związanych z obecną sytuacją gospodarczą. W tegorocznej edycji zaproponowano nową formułę i postawiono na bezpośrednie kierowanie pytań (i weryfikację postawionych tez) do uczestników spotkania, którzy bardzo chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i opiniami.

Punktem wyjścia były dane przedstawione w prezentacji Maksymiliana Mirosa, wątki dotyczyły szans związanych z programami dotacyjnymi, nastrojów konsumenckich Polaków, segmentu produktów premium, rynków eksportowych i zmian regulacyjnych związanych z ekologią (również na rynkach zagranicznych, na które wielu naszych producentów eksportuje swoje wyroby).

Gorąca debata, choć już w tradycyjnej formie, dotyczyła również wpływu przepisów środowiskowych. Niestety, tradycyjnie po obiedzie liczba uczestników nieco zmalała, jednak ich zainteresowanie pozwoliło podjąć ważne dla branży kwestie.

Debata była moderowana przez Karola Klosa, a udział w niej wzięli prelegenci – Anna Jakubowska z Bureau Veritas Poland, Marek Karwowski z EPPA Polska oraz Henryk Kwapisz z Glassolutions Saint-Gobain, którzy uczestnikom szczegóły dotyczące raportowania ESG i liczenia śladu węglowego. Pokazali, jak skomplikowany, a przy tym kosztowny proces czeka firmy, które chcą być konkurencyjne zarówno na naszym podwórku, jak i rynkach eksportowych. Zwłaszcza na tych ostatnich, gdzie już teraz w wielu przetargach zawarte są wymagania dotyczące choćby wykorzystania recyklatu w produktach.

Prezentacje były doskonałym punktem wyjścia do tematu zasadności wprowadzania coraz bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących szeroko pojętej ekologii. Czy są one zasadne i potrzebne z punktu widzenia różnych grup uczestniczących w procesie inwestycyjnym? Uczestnicy debaty potwierdzili powyższe stwierdzenie. Kraje, takie jak Niemcy, Francja, Włochy, Finlandia czy Niderlandy, będą wymagać od producentów chcących sprzedawać tu swoje wyroby tych dokumentów i ogólnej świadomości ekologicznej. Jeżeli chcą być oni konkurencyjni i uwzględniać również potrzeby inwestorów, muszą zacząć wdrażać w swoich organizacjach rozwiązania z zakresu zrównoważonego budownictwa.

Jest to tylko zarys omawianych problemów i wyzwań, z jakimi obecnie boryka się branża stolarki. Wątki te będą kontynuowane, dlatego zapraszamy do śledzenia naszego portalu.

Zobacz również

NorDan i Saint-Gobain Polska stworzą okno o obniżonym śladzie węglowym

NorDan i Saint-Gobain Polska stworzą okno o obniżonym śladzie węglowym

NorDan i Saint-Gobain Polska zobowiązały się do współpracy na rzecz zrównoważonego budownictwa. Producenci stolarki drewnianej oraz szkła wspólnie, na bazie swoich technologii, stworzą okno o obniżonym śladzie węglowym.

Inwido po słabym pierwszym kwartale 2024 r. odnotowuje wzrosty

Inwido po słabym pierwszym kwartale 2024 r. odnotowuje wzrosty

Grupa Inwido, do której wśród producentów okien i drzwi należy m.in. Sokółka, opublikowała właśnie raport. Obejmuje on wyniki z drugiego kwartału roku 2024. Firma podkreśla, że powraca na ścieżkę wzrostu.

Assa Abloy przejmuje kolejnego producenta

Assa Abloy przejmuje kolejnego producenta

Assa Abloy ogłosiła przejęcie Wesko Locks, kanadyjskiej firmy specjalizującej się w produkcji zamków elektronicznych i specjalistycznych.

1