Duże zmiany w prawie budowlanym

Red.: |Data publikacji:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa została podpisana przez prezydenta w dniu 18 grudnia 2020 r. Czy wpłynie na zwiększenie popytu na stolarkę?

Jest to prawo, które ma znacząco wpłynąć na sytuację na rynku budowlanym w Polsce. Ustawa dotyczy wiele sfer budownictwa – przede wszystkim, jak podkreślają urzędnicy, ma ułatwić dostęp do mieszkań osobom o niskich dochodach. To także projekt dopłat dla gmin czy najemców dotkniętych efektami COVID-19. O projektach zmian pisaliśmy m.in. TUTAJ.

Dla branży stolarki otworowej najbardziej interesujące są te zmiany, które wpłyną na zwiększenie popytu na okna, drzwi, czy bramy. Chodzi tu o wspieranie budowy nowych obiektów lub remontów. Będzie to możliwe m.in. dzięki dotacjom z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Pieniądze przeznaczone są na wsparcie dla gmin, które chciałyby realizować społeczne projekty budowlane, a ich budżety ucierpiały z powodu pandemii.  Budżet przeznaczony na dotację to 1,5 mld zł.

  • – To nie koniec naszych prac. Moc pakietu mieszkaniowego została ujęta w różnych, uzupełniających się rozwiązaniach, dostosowanych do potrzeb gmin, obywateli i rynku. Przed nami jeszcze kilka ważnych ustaw, a w nich takie rozwiązania, jak: lokal za grunt, rozwój społecznych agencji najmu oraz prawne uregulowanie działania tzw. kooperatyw mieszkaniowych – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii .

Zwiększone będzie także wsparcie finansowe z budżetu państwa na realizację projektów w ramach SIM (Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe – to nazwa, która zastępuje TBS – Towarzystwo Budownictwa Społecznego). Zmienia się także zasada wsparcia. Środki dla gminy, która realizuje inwestycje, uruchomione będą już w trakcie budowy, co pozwoli pokrywać bieżące koszty. Obecnie fundusze wpływają po zakończeniu inwestycji. Kolejna zmiana dotyczy budownictwa komunalnego. Zwiększą się do 80 proc. nakłady z budżetu państwa na budowę nowych budynków, a także do 50 proc. na remonty w zasobach komunalnych.

Ważną częścią ustawy jest także wprowadzenie częściowej cyfryzacji procesu budowlanego. Inwestor będzie mógł składać określone wnioski i zgłoszenia drogą elektroniczną. Duży wpływ na te przepisy miała sytuacja pandemii. Jak przyznają urzędnicy, postulaty cyfryzacji procesu budowlanego branża zgłaszała od wielu lat, teraz sytuacja wymusiła wprowadzenie tych zmian.

Jarosław Gowin, wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii zauważa:

To nie koniec naszych prac. Moc pakietu mieszkaniowego została ujęta w różnych, uzupełniających się rozwiązaniach, dostosowanych do potrzeb gmin, obywateli i rynku.  Przed nami jeszcze kilka ważnych ustaw, a w nich takie rozwiązania, jak: lokal za grunt, rozwój społecznych agencji najmu oraz prawne uregulowanie działania tzw. kooperatyw mieszkaniowych.

Natomiast Anna Kornecka, wiceminister rozwoju, pracy i technologii wymienia kolejne etapy pracy urzędu nad prawem budowlanym:

Pakiet, oprócz rozwiązań wspierających rozwój mieszkalnictwa, obejmuje także zmiany z zakresu Prawa budowlanego, które umożliwią cyfryzację niektórych procedur. W planach mamy kontynuowanie digitalizacji tego obszaru. Chcemy, żeby najpóźniej w drugiej połowie przyszłego roku możliwe było złożenie wniosku o pozwolenie na budowę przez Internet, razem ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, w tym z projektem budowlanym. Już dziś projekty budowlane powstają w formie elektronicznej, więc jest to pożądany krok w celu usprawnienia procedur.

Zobacz również

Pięćdziesiąt najlepszych okien i drzwi w Polsce

Pięćdziesiąt najlepszych okien i drzwi w Polsce

Po kilkuletniej przerwie po raz szósty zostały wybrane najlepsze okna i drzwi w Polsce w konkursie TopTen Hacks 2022.

ML System notuje niemal 40-procentowy wzrost sprzedaży

ML System notuje niemal 40-procentowy wzrost sprzedaży

ML System podliczył wyniki za trzy kwartały bieżącego roku. Firma odnotowała wzrost wartości sprzedaży o 39 proc.

AGC: w Europie spada popyt na szkło

AGC: w Europie spada popyt na szkło

AGC podliczył wyniki za trzy kwartały. Spółka jednocześnie informuje, że popyt na szkło w Europie spada, co wymaga korekt w działalności.

1