Czy Niemcy czeka termomodernizacyjny boom?

Red.: |Data publikacji:

Z ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli niemieckiej branży budowlanej wynika, że są spore oczekiwania względem termomodernizacji budynków.

Uczestnicy specjalistycznego forum online pt. „Przegrody budowlane w centrum uwagi”, które odbyło się w dniach 8-9 listopada, zostali zapytani o nastroje w niemieckim budownictwie. Z ankiety wynika, że nasi zachodni sąsiedzi spodziewają się pogorszenia koniunktury, ale mają też spore oczekiwania względem termomodernizacji budynków.

Wśród uczestników forum byli planiści, architekci, producenci stolarki, dilerzy materiałów budowlanych i fachowcy, a w streamie uczestniczyło łącznie ponad 900 osób. Organizatorzy tego wydarzenia online postanowili zapytać ich o ocenę sytuacji w niemieckiej branży budowlanej. Jak prezentują się wyniki?

Złe warunki ramowe powodują poważne pogorszenia koniunktury według 57 proc. respondentów. Uważają oni, że rynek nowego budownictwa gwałtownie się załamie, ale rynek remontowy częściowo zrekompensuje te spadki. 17 proc. ankietowanych jest zdania, że zwiększenie finansowania programów dotacyjnych przez KfW (państwowy bank rozwoju) może przynieść jakieś rezultaty.

Niewiele osób uważa też, że impulsem na rynku remontowym mogłyby być samodzielnie działania władz poszczególnych landów w tym zakresie. Organizatorzy ankiety uważają jednak, że to oznacza, że większość respondentów ma przekonanie, że warunki finansowania nie będą miały kluczowego znaczenia dla budownictwa.

Co czwarty uczestnik sondy zgadza się ze stwierdzeniem, że, pomimo obecnych problemów, Niemcy czeka boom remontowy. Są oni zdania, że co najwyżej przez kilka najbliższych miesięcy nastąpi niewielki spadek na rynku budowlanych, a następnie sytuacja zacznie się ponownie poprawiać.

Zobacz również

Pięćdziesiąt najlepszych okien i drzwi w Polsce

Pięćdziesiąt najlepszych okien i drzwi w Polsce

Po kilkuletniej przerwie po raz szósty zostały wybrane najlepsze okna i drzwi w Polsce w konkursie TopTen Hacks 2022.

ML System notuje niemal 40-procentowy wzrost sprzedaży

ML System notuje niemal 40-procentowy wzrost sprzedaży

ML System podliczył wyniki za trzy kwartały bieżącego roku. Firma odnotowała wzrost wartości sprzedaży o 39 proc.

AGC: w Europie spada popyt na szkło

AGC: w Europie spada popyt na szkło

AGC podliczył wyniki za trzy kwartały. Spółka jednocześnie informuje, że popyt na szkło w Europie spada, co wymaga korekt w działalności.

1