Coraz mniej upadłości w branży budowlanej

Red.: MR |Data publikacji: 2020-01-11

Spadła liczba firm budowlanych, które są w trakcie restrukturyzacji lub upadłości. Według Coface było ich o 13 proc. mniej w 2019 r. w porównaniu do 2018 r.

Coface zebrało dane na temat firm w Polsce, które są w złej sytuacji finansowej. Analitycy oprócz tego, że podają dane na temat upadłości, dodają również do tej grupy przedsiębiorstwa, wobec których ogłoszono postępowanie restrukturyzacyjne.  Jak podają analitycy, w minionym roku w Polsce ogłoszono 1019 postanowień o upadłości i restrukturyzacji. Jest to o 4,5 proc. więcej, niż w poprzednim roku. W tej grupie 574 postępowania dotyczyły upadłości.

Najwięcej kłopotów finansowych miały przedsiębiorstwa w branży transportowej – o 30 proc. wzrosła liczba upadłości. Źle radziły sobie także podmioty w branży “leśnictwo i rolnictwo”, tu wzrosła liczba postanowień o 38 proc. Na tym tle budownictwo wypada znacznie lepiej – liczba postanowień wobec firm budowlanych zmniejszyła się o 13 proc. W 2018 r. kłopoty finansowe miało 140 przedsiębiorstw, w minionym roku już tylko 122. Udział budownictwa w ogólnej liczbie postanowień upadłości i restrukturyzacji zmniejszył się do 12 proc.

źródło: Coface

Sytuacja na rynku budowlanym, jak oceniają przedstawiciele Coface, może cieszyć, ale udział upadłości firm z sektora budowlanego jest nadal stosunkowo wysoki. Obecne dane wskazują na „umiarkowaną poprawę kondycji sektora budowlanego”. Dobre wyniki finansowe przedsiębiorstw tym roku to częściowo efekt zahamowania wzrostu cen materiałów budowlanych i kosztów pracy.

Rok 2020 będzie pełen wyzwań dla budownictwa. Utrzymywać się będzie problem z brakiem wykwalifikowanej siły roboczej oraz rosnącymi kosztami pracy. Analitycy zauważają, że w 2020 r. kończy się perspektywa budżetowa Unii Europejskiej, co może wpłynąć na spadek inwestycji. Te czynniki mogą wpłynąć na zmniejszenie płynności finansowej przedsiębiorstw.

Zobacz również

Nowy magazyn Fenzi także dla klientów w Polsce

Nowy magazyn Fenzi także dla klientów w Polsce

Fenzi Group otworzył pod Mediolanem w czerwcu nowe centrum logistyczne. Obiekt ma 15 tys. m kw. i ma przyczynić się do sprawniejszej obsługi klientów.

Marek Warzybok nie jest już prezesem GEZE Polska

Marek Warzybok nie jest już prezesem GEZE Polska

Wieloletni prezes GEZE Polska, Marek Warzybok odszedł na emeryturę. Stanowisko prezesa spółki objął po nim Marcin Dmowski, który swoją karierę zawodową rozwijał w takich firmach jak 3M oraz Cersanit.

Assa Abloy sprzedaje, by kupić

Assa Abloy sprzedaje, by kupić

Assa Abloy sprzedała za 100 mln euro część swojego biznesu grupie Faac. Jest to część zobowiązań związanych z akwizycją Agta Record przez Assa Abloy.

1