ARBONIA notuje stały wzrost przychodów w Polsce

Red.: MR |Data publikacji: 2019-01-22

Arbonia to międzynarodowy koncern z siedzibą w Arbon w Szwajcarii, notowany na giełdzie. Spółka opublikowała właśnie informację o wynikach z roku 2018. Arbonia jest właścicielem dwóch polskich producentów stolarki: Dobroplastu i Invado.

Szwajcarzy podali, że przychody netto ze sprzedaży ze wszystkich segmentów działalności wyniosły 1374 mln franków, w porównaniu do 1245 mln w 2017 r. W segmencie okien firma zanotowała wzrost wartości sprzedaży – w roku 2018 wyniosła ona 366,3 mln franków, a w roku poprzednim była to kwota 351 mln. W segmencie drzwi również można mówić o dobrych wynikach, gdyż w tym roku przychody Arbonii wyniosły 357,5 mln franków, a w roku 2017 było to 340 mln franków.

Arbonia omówiła również krótko sytuację rynkową w krajach, w których prowadzi działalność. Jeśli chodzi o „dywizję” drzwi, to tu wzrost przychodów jest na poziomie 5 proc. To efekt dobrej koniunktury w dwóch krajach – w Niemczech i w Polsce. W tych krajach firma nadal zwiększa swoje udziały w rynku mimo wysokiego wykorzystania mocy produkcyjnych. Dobrze oceniany jest również rynek okien. Tu wzrost przychodów ze sprzedaży w europejskich spółkach kształtował się na poziomie 4,4 proc.

Arbonia działa w kilku branżach. Firma jest aktywna na rynku ogrzewania i wentylacji, klimatyzacji, wyposażenia sanitarnego, ale przede wszystkim okien i drzwi. Koncern ma zakłady produkujące stolarkę w kilku krajach w Europie, przede wszystkim w Niemczech, na Słowacji i w Polsce. Tutaj, do grupy należy Dobroplast i Invado.

Polska to jeden z ważniejszych rynków dla szwajcarskiej spółki. W naszym kraju notowany jest stały wzrost przychodów, zarówno jeśli chodzi o sprzedaż drzwi jak i okien. Natomiast pojawia się problem z wykwalifikowaną siłą roboczą. W naszym kraju ponadto firma notuje niższą niż średnia europejska wydajność pracy. Brak wykwalifikowanych pracowników powoduje, że rosną również płace, co jest dla Szwajcarów negatywnym czynnikiem.

Zobacz również

Kto jest największym dostawcą w branży?

Kto jest największym dostawcą w branży?

W najnowszym, majowym numerze miesięcznika Forum Branżowe opublikowany został ranking największych dostawców dla branży stolarki. Wśród nich jest trzech, którzy przekroczyli w 2019 r. 1 mld zł sprzedaży.

Ciężki los inwestora w Bytowie

Ciężki los inwestora w Bytowie

Swoje marzenia zamierza spełniać Bogdan Gierszewski, który wybudował ogromną halę pod Bytowem na cele gospodarstwa rolnego. Teraz wystąpił o przekształcenie jej w halę na działalność usługowo-produkcyjną. Ma tu być ponoć fabryka okien.

Amerykański producent kończy działalność po 70 latach

Amerykański producent kończy działalność po 70 latach

Weather King Windows and Doors, 70-letnia firma produkcyjna w Farmington w stanie Michigan, kończy działalność. Duży wpływ na tą decyzję ma koronawirus, przez który firma zmuszona była zatrzymać produkcję.

1