ARBONIA notuje stały wzrost przychodów w Polsce

Autor: MR |Data publikacji: 2019-01-22

Arbonia to międzynarodowy koncern z siedzibą w Arbon w Szwajcarii, notowany na giełdzie. Spółka opublikowała właśnie informację o wynikach z roku 2018. Arbonia jest właścicielem dwóch polskich producentów stolarki: Dobroplastu i Invado.

Szwajcarzy podali, że przychody netto ze sprzedaży ze wszystkich segmentów działalności wyniosły 1374 mln franków, w porównaniu do 1245 mln w 2017 r. W segmencie okien firma zanotowała wzrost wartości sprzedaży – w roku 2018 wyniosła ona 366,3 mln franków, a w roku poprzednim była to kwota 351 mln. W segmencie drzwi również można mówić o dobrych wynikach, gdyż w tym roku przychody Arbonii wyniosły 357,5 mln franków, a w roku 2017 było to 340 mln franków.

Arbonia omówiła również krótko sytuację rynkową w krajach, w których prowadzi działalność. Jeśli chodzi o „dywizję” drzwi, to tu wzrost przychodów jest na poziomie 5 proc. To efekt dobrej koniunktury w dwóch krajach – w Niemczech i w Polsce. W tych krajach firma nadal zwiększa swoje udziały w rynku mimo wysokiego wykorzystania mocy produkcyjnych. Dobrze oceniany jest również rynek okien. Tu wzrost przychodów ze sprzedaży w europejskich spółkach kształtował się na poziomie 4,4 proc.

Arbonia działa w kilku branżach. Firma jest aktywna na rynku ogrzewania i wentylacji, klimatyzacji, wyposażenia sanitarnego, ale przede wszystkim okien i drzwi. Koncern ma zakłady produkujące stolarkę w kilku krajach w Europie, przede wszystkim w Niemczech, na Słowacji i w Polsce. Tutaj, do grupy należy Dobroplast i Invado.

Polska to jeden z ważniejszych rynków dla szwajcarskiej spółki. W naszym kraju notowany jest stały wzrost przychodów, zarówno jeśli chodzi o sprzedaż drzwi jak i okien. Natomiast pojawia się problem z wykwalifikowaną siłą roboczą. W naszym kraju ponadto firma notuje niższą niż średnia europejska wydajność pracy. Brak wykwalifikowanych pracowników powoduje, że rosną również płace, co jest dla Szwajcarów negatywnym czynnikiem.

Zobacz również

Elumatec ma nowego prezesa

Elumatec ma nowego prezesa

Elumatec od początku lipca będzie miał nowego prezesa. Został nim Frank Rodrigo Keller. Zastąpi na tym stanowisku Ralfa Haspela, który przechodzi do Voilàp Holding.

Europejskie kraje to najlepsze rynki dla Quanex

Europejskie kraje to najlepsze rynki dla Quanex

Quanex Building Products podał wyniki finansowe z II kwartału. Jest to okres od lutego do końca kwietnia. Firma zanotowała sprzedaż na poziomie 218 mln dol.

Nowy członek zarządu w Grupie Selena

Nowy członek zarządu w Grupie Selena

Jacek Michalak został powołany na członka zarządu ds. finansowych w Grupie Selena FM. Wśród wyzwań stojących obecnie przez przedsiębiorstwem jest m.in. kontrola kosztów oraz zwiększanie udziału produktów wysokomarżowych w sprzedaży.