ARBONIA notuje stały wzrost przychodów w Polsce

Autor: MR |Data publikacji: 2019-01-22

Arbonia to międzynarodowy koncern z siedzibą w Arbon w Szwajcarii, notowany na giełdzie. Spółka opublikowała właśnie informację o wynikach z roku 2018. Arbonia jest właścicielem dwóch polskich producentów stolarki: Dobroplastu i Invado.

Szwajcarzy podali, że przychody netto ze sprzedaży ze wszystkich segmentów działalności wyniosły 1374 mln franków, w porównaniu do 1245 mln w 2017 r. W segmencie okien firma zanotowała wzrost wartości sprzedaży – w roku 2018 wyniosła ona 366,3 mln franków, a w roku poprzednim była to kwota 351 mln. W segmencie drzwi również można mówić o dobrych wynikach, gdyż w tym roku przychody Arbonii wyniosły 357,5 mln franków, a w roku 2017 było to 340 mln franków.

Arbonia omówiła również krótko sytuację rynkową w krajach, w których prowadzi działalność. Jeśli chodzi o „dywizję” drzwi, to tu wzrost przychodów jest na poziomie 5 proc. To efekt dobrej koniunktury w dwóch krajach – w Niemczech i w Polsce. W tych krajach firma nadal zwiększa swoje udziały w rynku mimo wysokiego wykorzystania mocy produkcyjnych. Dobrze oceniany jest również rynek okien. Tu wzrost przychodów ze sprzedaży w europejskich spółkach kształtował się na poziomie 4,4 proc.

Arbonia działa w kilku branżach. Firma jest aktywna na rynku ogrzewania i wentylacji, klimatyzacji, wyposażenia sanitarnego, ale przede wszystkim okien i drzwi. Koncern ma zakłady produkujące stolarkę w kilku krajach w Europie, przede wszystkim w Niemczech, na Słowacji i w Polsce. Tutaj, do grupy należy Dobroplast i Invado.

Polska to jeden z ważniejszych rynków dla szwajcarskiej spółki. W naszym kraju notowany jest stały wzrost przychodów, zarówno jeśli chodzi o sprzedaż drzwi jak i okien. Natomiast pojawia się problem z wykwalifikowaną siłą roboczą. W naszym kraju ponadto firma notuje niższą niż średnia europejska wydajność pracy. Brak wykwalifikowanych pracowników powoduje, że rosną również płace, co jest dla Szwajcarów negatywnym czynnikiem.

Zobacz również

EKO-OKNA inwestują w drogi

EKO-OKNA inwestują w drogi

Eko-Okna zamierza inwestować w drogi dojazdowe do fabryki. Obecnie firma buduje halę fabryczną, a po jej zakończeniu, stworzy infrastrukturę drogową.

Jakie marki okien znają Polacy?

Jakie marki okien znają Polacy?

Centrum Analiz Branżowych sprawdziło ostatnio, jakie marki okienne są Polakom znane i o których już coś słyszeli. Respondenci odpowiedzieli też, jakiej marki okna kupili i co o nich myślą?

POLFLAM z nowym właścicielem

POLFLAM z nowym właścicielem

Polflam ma nowego właściciela. Został nim belgijski fundusz inwestycyjny Baltisse. Udziały kupił od założycieli firmy Macieja Szamborskiego i Wojciecha Wilczaka oraz funduszu Syntaxis.