ALUPROF – Specjalista ds. sprzedaży eksportowej ze znajomością języka włoskiego

Data publikacji: 2019-08-05

Firma: ALUPROF

Stanowisko: Specjalista ds. sprzedaży eksportowej ze znajomością języka włoskiego

Miejscowość: Bielsko-Biała

Województwo: Śląskie

Branża: Dostawca

 

Zakres odpowiedzialności:
 kontakt i bieżąca współpraca z Klientami;
 kompleksowa obsługa Klienta zapewniająca płynny przepływ informacji o oferowanych przez Spółkę wyrobach;
 nadzór handlowy nad realizacją zamówień;
 budowanie i utrzymywanie trwałych relacji handlowych z klientami;
 monitorowanie obsługiwanych rynków;
 realizacja budżetu sprzedaży na obsługiwanym regionie;
 dokonywanie uzgodnień z Klientami w celu przygotowania ofert;
 aktualizacja bazy danych Klientów.

Oczekiwania wobec kandydata:
 wykształcenie wyższe;
 doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 bardzo dobra znajomość języka włoskiego (warunek konieczny);
 dobra znajomość języka angielskiego;
 samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 staranność i dokładność w działaniu;
 umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:
 stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 możliwość ciągłego rozwoju zawodowego poprzez szkolenia, uczestnictwo w realizacji ciekawych projektów oraz dostęp do wiedzy eksperckiej lidera w swojej branży;
 pracę w międzynarodowym środowisku;
 atrakcyjny system wynagradzania;
 bogaty pakiet benefitów (m.in. prywatna opieka medyczna dla pracowników i członków rodzin, karta MultiSport, karta Ticket Restaurant, okazjonalne karty podarunkowe, program rodzicielski);
 atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, kolonie i obozy dla dzieci, wyprawki szkolne, spotkania integracyjne, wysokie premie świąteczne);
 kursy językowe;
 elastyczny czas pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji z dopiskiem: 54/2019
adres e-mail: aluprof_praca@grupakety.com
adres pocztowy: ALUPROF S.A., ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko – Biała
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej zwane RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aluprof S.A., ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, KRS 0000106225, REGON 070424429, NIP 5470242884, tel. 33 81 95 300, e-mail: aluprof@aluprof.eu. zwany dalej „Administratorem”.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panem Michałem Geilke: iod_aluprof@grupakety.com, (33) 819 53 00.
3. Pani/Pana dane osobowe podane do procesu rekrutacyjnego będą przetwarzane na jego potrzeby zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. c i f (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez spółkę – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie) RODO. Dane z procesów rekrutacyjnych przetwarzane będą do 6 miesięcy od zakończenia danego procesu.
W przypadku Pana/Pani zgody dane będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO.
WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
4. Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do uzyskania kopii danych.
5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy działu właściwego ds. pracowniczych ale również Zarząd Spółki czy ewentualny bezpośredni przełożony lub inna osoba do tego upoważniona.
7. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą/będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.
Jeżeli chce Pan/i zezwolić nam na wykorzystywanie Pana/i CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w ALUPROF S.A. prosimy zamieścić w swoim CV poniższą zgodę:
„Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie danych z przesłanego dokumentu CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w ALUPROF S.A. do czasu wycofania niniejszej zgody.”

Informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.


O firmie

Aluprof

Dostawca